Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz 350,-

Vyšetření k prodloužení nebo rozšíření řidičského oprávnění 300,-

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu 350,-

Vyšetření k prodloužení zbrojního průkazu 300,-

Vyšetření pro různé účely (výjezdy do zahraničí, vstupní prohlídky pro výkon povolání) 350,-

Vystavení zdravotního průkazu 200,-

Posudek, zprávy pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, životní pojistka, pracovní neschopnost) 300,-

Vstupní profesní průkazy 350,-, následné prohlídky 300,-

Předoperační vyšetření z důvodu kosmetických úprav nebo jiné nehrazené výkony 350,- (cena však může být navýšena dle požadovaného rozsahu laboratorních a zobrazovacích vyšetření)

Potvrzení o studiu zdarma

Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-

Očkování pro samoplátce: Chřipka 450,- (očkovací látka 350,-, aplikace 100,-)

Kopírování zdravotní dokumentace 1 strana A4 2,-

Potvrzení o prodělání covid-19 100,-