EKG = elektrokardiogram. Jde o vyšetření elektrické aktivity srdeční. Lze tak diagnostikovat poruchy srdečního rytmu nebo vedení (např. fibrilace síní, blokády ramének, extraystolie atp.)