Sledování nekomplikovaného diabetika 2. typu může být v kompetenci praktického lékaře. V současnosti již hovoříme o pandemického výskytu tohoto onemocnění. Pokud není správně léčené, vede k mnohým závažným orgánovým komplikacím. Jde o nejčastější diagnózu a příčinu trvalého ledvinného selhání vyžadující pravidelnou hemodialýzu.