Po zvážení okolností může lékař provést návštěvní službu. Pro neodkladné, akutní stavy slouží rychlá záchranná služba. Službu vykonáváme v souladu s ordinačním provozem. Je-li čekárna prázdná, přijedeme v ordinačních hodinách, v opačném případě po konci pracovní doby.