Začínal jako vojenský lékař v oboru anesteziologie a resuscitace ve vojenské nemocnici v Brně. Po převelení k brigádě rychlého nasazení do Žatce si zde doplnil atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství. V místní nemocnici působil také jako anesteziolog na částečný úvazek. Posléze pracoval jako internista ve Frýdlantské nemocnici. Od roku 2015 působí v ambulanci svého otce a od roku 2016 pracuje v pondělí a úterý na interní JIP oblastní nemocnici Jičín, kde si doplnil atestaci v oboru vnitřní lékařství. Podílí se zde také na službách. Slouží pohotovost na Nové Pace. Absolvoval školení v ultrazvuku srdce ve fakultní nemocnici Motol, ultrazvuku hrudníku ve fakultní nemocnici Hradec Králové, kurz kanylace pod ultrazvukovou kontrolou ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kurz klinicky orientované sonografie. Pravidelně se účastní konferencí pořádané českou společností intenzivní medicíny, společností všeobecného lékařství, českou internistickou společností a společností pro porty a permanentní katetry.

Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství

Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Diplom celoživotního vzdělávání

Licence vedoucího lékaře a primáře v oboru vnitřní lékařství

Člen společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně

Člen české internistické společnosti ČLS JEP

Člen české lékařské komory