Všeobecné preventivní prohlídky jsou prováděny 1x za 2 roky. Jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jejich rozsah a frekvence jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb. a č. 317/2016 Sb..Smyslem je zhodnotit zdravotní stav, zavést preventivní opatření. Při patologickém nálezu zahájíme účinnou léčbu, případně doplníme laboratorní či zobrazovací vyšetření. Na pravidelnost preventivních prohlídek si stejně jako na zodpovědnou životosprávu myslí každý pacient sám.

Náplň preventivních prohlídek v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou:

  • Shrnutí anamnézy, fyzikální vyšetření
  • Odběr krve k vyšetření lipidogramu (t.j. celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterolu a triacylglycerol) při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost, dále ve 30, 40, 50 a 60 letech) nebo vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie, glykémie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech, sérového kreatininu a odhadu glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech.
  • EKG ve 40 letech, dále ve čtyřletých intervalech
  • Screening zhoubného nádoru:
    • Kolorektální karcinom: stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.
    • Karcinom prsu: u žen od 45 let věku screeningové mamografické vyšetření každé 2 roky
    • Karcinom děložního čípku: stěr z děložního hrdla na cytologické vyšetření provádí registrující gynekolog od 15 let 1× za rok.