Mnoho let pracoval v pražské nemocnici na pozici zástupce primáře interního oddělení. Po přestěhování převzal ordinaci všeobecného praktického lékaře, kterou rozšířil o interní ambulanci. Ordinaci provozuje v Lázních Bělohradu a Mlázovicích. Podílí se na službách pohotovosti v Nové Pace. Pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů v Hradci Králové pořádané SVL JEP.

Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství

Specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Člen sdružení praktických lékařů

Člen společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně

Člen české lékařské komory