Před operačním výkonem v celkové, svodné někdy i lokální anestezii je nutné provést předoperační vyšetření. Smyslem je zhodnotit celkový stav pacienta, stanovit riziko zákroku a zavést předběžná opatření, aby nedošlo k peroperačním nebo pooperačním komplikacím. V naší ambulanci poskytujeme předoperační vyšetření internistou, které může být operatérem z důvodu rizikovosti výkonu vyžadováno.