Azonair HM-20000-TC-UV. Vzhledem k aktuální situaci jsme pořídili přístroj, který velmi účinně desinfikuje prostředí prostřednictvím generátoru ozonu O3 a UV lampy s účinností na viry, bakterie, plísně. Odstraňuje také pachy. Přístroj pouštíme krátce po pracovní době, v době nepřítomnosti lidí, takže ráno je ordinace již spolehlivě beze zbytků O3.