SunTech CT 40. V souladu s doporučením české kardiologické společnosti by měl být tlak krevní měřen po 10 minutovém klidu na paži celkem 3x a řídit se průměrem 2. a 3. měření. Tímto způsobem měří právě tento přístroj, který používáme především u vybraných pacientů s naměřeným vyšším tlakem krevním. Následně obvykle volíme došetření ambulantním monitorováním tlaku krevního. Klademe také důraz na správně zvolenou šíři manžety ve vztahu k paži.